Noms Valencians
castellà

Cosme 

Cosme 

Del grec, provablement derivat de "orde, ornament", també "món", o de "ordenat, prudent, honrat".

Sant Cosme, martirisat per Dioclecià en el sigle III, eixercí la medicina gratuïtament junt a son germà Sant Damià, els dos són patrons dels meges i cirugians.

Cosme