Cosme

Cosme(♂)

Orige i significat

Del grec, provablement derivat de "orde, ornament", també "món", o de "ordenat, prudent, honrat".

Observacions

Sant Cosme, martirisat per Dioclecià en el sigle III, eixercí la medicina gratuïtament junt a son germà Sant Damià, els dos són patrons dels meges i cirugians.

En castellà

Cosme