Noms Valencians
castellà

*Corneli  i Cornèlia 

*Corneli  i Cornèlia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Desconegut.

Cornelio