Corina

Corina(♀)

Orige i significat

D'orige incert, possiblement derivat del nom grec Cora.

Observacions

Nom d'una famosa poetesa grega del sigle V a.C.

En castellà

Corina