Coral

Coral(♀)

Orige i significat

Pot estar pres directament del nom de la planta marina que s'utilisa des d'antic com a ornament en alusió simbòlica a la bellea. Encara que també pot procedir de l'advocació de la Mare de Deu del Coral, en Sevilla.

En castellà

Coral