Consòrcia

Consòrcia(♀)

Orige i significat

Del llatí, "consorci, comunitat, participació".

En castellà

Consorcia