Noms Valencians
castellà

Colau 

Colau 

És un hipocorístic del nom Nicolau.