Cleofàs

Cleofàs(♂)

Orige i significat

Forma abreviada hipocorística masculina de Cleopatra.

En castellà

Cleofás