Noms Valencians
castellà

Clement 

Clement 

És una variant del nom Climent.