Clement

Clement(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Climent.

En castellà