Cento

Cento*(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Vicent.

En castellà