Noms Valencians
castellà

*Cels 

*Cels 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "elevat, excels, sublim".

Celso