Noms Valencians
castellà

*Celedoni  i Celedònia 

*Celedoni  i Celedònia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "oroneta".

Celedonio