Noms Valencians
castellà

Caterina 

Caterina 

Procedent d'un nom grec d'orige incert. Podria derivar del grec Hécate, divinitat de Tràcia identificada en Artemisa, o de l'epítet de Apolo, "infalible en els seus tirs".

Catalina