Cató

Cató(♂)

Orige i significat

D'orige incert. Tradicionalment s'ha considerat procedent del llatí "astut, hàbil, ingeniós".

En castellà

Catón