Noms Valencians
castellà

*Carola 

*Carola 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Variant femenina de Carles freqüent en Itàlia i França.

Carola