Noms Valencians
castellà

*Carmel  i *Carmela 

*Carmel  i *Carmela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "verger, jardí".

Alusiu a una montanya de Palestina a on acodien els judeus per a celebrar els dissabtes.

Ha ajudat a la seua difusió l'advocació de la Mare de Deu del Mont Carmel.

Carmelo