Noms Valencians
castellà

Carme 

Carme 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu del Carme, nom en que es coneix a la Mare de Deu del Mont Carmel. Carme és una alteració de Carmel segurament afavorida per analogia en una veu llatina que significa "cant, música, poema cantat".

La Mare de Deu del Carme és considerada la patrona dels mariners i peixcadors.

Carmen