Noms Valencians
castellà

*Carlota 

*Carlota 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Adaptació del francés Charlotte, forma femenina diminutiva francesa de Carles.

Carlota