Caritat

Caritat(♀)

Orige i significat

Del llatí, "amor, afecte, tendrea".

Observacions

Alusiu a una de les virtuts teologals, "amor a Deu i als demés, misericòrdia".

En castellà

Caridad