Noms Valencians
castellà

Caritat 

Caritat 

Del llatí, "amor, afecte, tendrea".

Alusiu a una de les virtuts teologals, "amor a Deu i als demés, misericòrdia".

Caridad