Noms Valencians
castellà

Cai 

Cai 

D'orige incert, podria ser un derivat de nom llatí de significat associat a "alegrar-se".

Cayo