Càstor

Càstor(♂)

Orige i significat

D'orige desconegut, procedent del grec igual que el nom d'animal "castor", pero es desconeix si tenen relació.

Observacions

En la mitologia grega, Càstor era el germà bessó de Pólux, fills de Zeus i Leda, convertits en les dos estreles que formes la constelació dels Bessons.

En castellà

Cástor