Noms Valencians
castellà

Càstor 

Càstor 

D'orige desconegut, procedent del grec igual que el nom d'animal "castor", pero es desconeix si tenen relació.

En la mitologia grega, Càstor era el germà bessó de Pólux, fills de Zeus i Leda, convertits en les dos estreles que formes la constelació dels Bessons.

Cástor