Brígida

Brígida(♀)

Orige i significat

Provablement cèltic i relacionat en el radical "altura".

Observacions

Procedent del nom de l'antiga deesa cèltica Brighid, filla del deu Daghda, que fon la divinitat femenina més venerada en Irlanda durant l'época precristiana. El seu cult fon traslladat a Santa Brígida.

En castellà

Brígida