Noms Valencians
castellà

Brígida 

Brígida 

Provablement cèltic i relacionat en el radical "altura".

Procedent del nom de l'antiga deesa cèltica Brighid, filla del deu Daghda, que fon la divinitat femenina més venerada en Irlanda durant l'época precristiana. El seu cult fon traslladat a Santa Brígida.

Brígida