Bonaventura

Bonaventura(♂)

Orige i significat

Del llatí, "bona ventura, bona sòrt".

Observacions

Utilisat en Itàlia des del sigle XI i popularisat en el sigle XIII.

En castellà

Buenaventura