Noms Valencians
castellà

Blanca 

Blanca 

En alusió a l'adjectiu "blanca" que podem interpretar onomàsticament com "pura, immaculada", pero també influenciat per un nom masculí d'orige germànic en el significat de "blanc".

També utilisat en alusió a l'advocació de la Mare de Deu de la Blanca.

És també el nom d'una au que és capaç d'imitar alguns sons i aficionada a arreplegar objectes en el seu niu, sobretot si són brillants.

Pareix ser que és comú en diverses llengües posar-li nom de dòna ad esta au per la seua capacitat de parlotejar imitant a les dònes, segons l'opinió popular. Per eixemple, en castellà se la nomena "urraca".

Blanca