Noms Valencians
castellà

Bibiana  i Bibià 

Bibiana  i Bibià 

Del llatí, "viu", encara que és possible que confluïxquen atres orígens etruscs.

Bibiana