Betriu

Betriu(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Beatriu.

En castellà