Bertomeu

Bertomeu*(♂)
Hipocorístics: Tomeu(♂)

Orige i significat

De l'arameu, "fill de Talmay/Tolmay". Talmay/Tolmay podria ser una adaptació a l'hebreu del nom grec Tolomeu (Ptolomeu).

Observacions

Nom d'un dels dotze apòstols de Jesús, que predicà en Armènia.

En castellà

Bartolomé