Noms Valencians
castellà

*Bertomeu 

*Bertomeu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Tomeu

De l'arameu, "fill de Talmay/Tolmay". Talmay/Tolmay podria ser una adaptació a l'hebreu del nom grec Tolomeu (Ptolomeu).

Nom d'un dels dotze apòstols de Jesús, que predicà en Armènia.

Bartolomé