Bernardeta

Bernardeta(♀)

Orige i significat

Procedent d'una forma diminutiva del francés de Bernat.

En castellà

Bernardeta