Noms Valencians
castellà

*Bernabeu 

*Bernabeu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'arameu, "fill del profeta". Encara que segons l'Evangeli significaria "fill de la consolació".

Nom d'un dels dotze apòstols de Jesús, natural de Chipre.

Bernabé