Noms Valencians
castellà

Bermon 

Bermon 

Provablement del germànic, nom compost que significa "orso (en el significat de guerrer)" o "ilustre", i "protecció".

Bermudo