Noms Valencians
castellà

Berenguer 

Berenguer 

Del germànic, nom compost que significa "orso (en el significat de guerrer)", i "llança" o "preparat, dispost".

Berenguer