Noms Valencians
castellà

Benvingut  i Benvinguda 

Benvingut  i Benvinguda 

Del llatí, "benvingut". La forma femenina aludix sobretot a l'advocació de la Mare de Deu de la Benvinguda.

Nom augural que es solia impondre a un chiquet molt desijat.

Bienvenido