Benjamina

Benjamí(♂) i Benjamina(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, lliteralment "fill de la mà dreta", s'interpreta en el sentit de "fill de la bona sòrt", "afortunat" o "fill predilecte".

Observacions

Benjamin era el menor dels fills de Jacop i germà de Josep. Sa mare, Raquel, que morí despuix de donar a llum li posà de nom Benoni, "fill del meu dolor", pero son pare Jacop li'l canvià pel de Benjamin per la predilecció que sentia pel seu fill menut.

En castellà

Benjamín