Noms Valencians
castellà

Benjamí  i Benjamina 

Benjamí  i Benjamina 

De l'hebreu, lliteralment "fill de la mà dreta", s'interpreta en el sentit de "fill de la bona sòrt", "afortunat" o "fill predilecte".

Benjamin era el menor dels fills de Jacop i germà de Josep. Sa mare, Raquel, que morí despuix de donar a llum li posà de nom Benoni, "fill del meu dolor", pero son pare Jacop li'l canvià pel de Benjamin per la predilecció que sentia pel seu fill menut.

Benjamín