Noms Valencians
castellà

Batiste 

Batiste 

Del grec, "el qui sumergix, el qui bateja".

Procedent de l'epítet que se li donà al profeta que batejà a Crist en el riu Jordà, Sant Joan Batiste.

Bautista