Noms Valencians
castellà

Aventí  i Aventina 

Aventí  i Aventina 

Alusiu a l'Aventí, nom d'un dels sèt tossals dins del recint de l'antiga Roma, a on es retirà la plebe durant la rebelió contra els patricis.

Aventino