Auxiliadora

Auxiliadora(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de Maria Auxiliadora, alusiva a la protecció i socors que la Mare de Deu dispensa als cristians.

En castellà

Auxiliadora