Aurora

Aurora(♀)

Orige i significat

Del llatí, "aurora, claritat que precedix a l'eixida del sol".

Observacions

En la mitologia llatina, nom de la deesa encarregada d'obrir les portes del cel al carro del sol simbolisant el trenc d'alba.

En castellà

Aurora