Aurèlia

Aureli*(♂) i Aurèlia(♀)

Orige i significat

Possiblement del llatí, "àureu, d'or, refulgent". Podria derivar també del nom sabí Ausel, nom d'una divinitat solar itàlica.

En castellà

Aurelio