Noms Valencians
castellà

*Aureli  i Aurèlia 

*Aureli  i Aurèlia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Possiblement del llatí, "àureu, d'or, refulgent". Podria derivar també del nom sabí Ausel, nom d'una divinitat solar itàlica.

Aurelio