Noms Valencians
castellà

Assunció 

Assunció 

Alusiu a la festa catòlica de l'Assunció de Maria, és dir, l'elevació de la Mare de Deu en cos i ànima als cels.

Asunción