Noms Valencians
castellà

Ascensió 

Ascensió 

Alusiu a l'ascensió de Crist als cels.

Ascensión