Ascensió

Ascensió(♀)

Orige i significat

Alusiu a l'ascensió de Crist als cels.

En castellà

Ascensión