Noms Valencians
castellà

*Arseni  i Arsènia 

*Arseni  i Arsènia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "masculí, viril, enèrgic, fort".

Arsenio