Noms Valencians
castellà

Arnau  i Arnalda 

Arnau  i Arnalda 

Arnalt
Naldo

Del germànic, nom compost que significa "àguila" i "poder, govern".

Arnau de Vilanova (1240-1311), mege valencià de pares provençals, reconegut com un dels millors meges del seu temps, mege de reis i papes, i autor de diversos tractats de medicina.

Arnaldo