Noms Valencians
castellà

*Armengol 

*Armengol 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Ermengol

Del germànic, nom compost que significa "immens, poderós" i "Gaut" que és el nom d'un deu fill d'Odin i fundador de tribus germàniques com la goda.

Armengol, Ermengol