Noms Valencians
castellà

Arcàngel 

Arcàngel 

Del grec, "arcàngel, espirit ben aventurat".

Arcángel