Noms Valencians
castellà

*Araceli 

*Araceli 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu d'Araceli, alusiu al santuari a on es venera, en Lucena (Córdova). L'orige del topònim podria ser llatí, "altar del cel", pero també podria vindre del nom d'una tribu ibèrica coneguda com els "aracelitani".

Araceli