Aquilina

Aquilí(♂) i Aquilina(♀)

Orige i significat

Del llatí, provablement "aquilenc, relatiu a l'àguila", pero també podria ser forma patronímica d'algun atre nom romà.

En castellà

Aquilino