Noms Valencians
castellà

Aquilí  i Aquilina 

Aquilí  i Aquilina 

Del llatí, provablement "aquilenc, relatiu a l'àguila", pero també podria ser forma patronímica d'algun atre nom romà.

Aquilino