Noms Valencians
castellà

Apeles 

Apeles 

Del grec, potser derivat de "assamblea popular".

Nom del pintor grec més famós de l'antiguetat.

Apeles