Aparici

Aparici(♂)

Orige i significat

Del llatí, "compareixença", antic nom de la festa de l'Epifania.

Observacions

Era costum batejar en eixe nom als chiquets naixcuts eixe dia, el 6 de giner, dia de reis.

En castellà

Aparicio