Noms Valencians
castellà

Aparici 

Aparici 

Del llatí, "compareixença", antic nom de la festa de l'Epifania.

Era costum batejar en eixe nom als chiquets naixcuts eixe dia, el 6 de giner, dia de reis.

Aparicio