Antoni

Antoni*(♂) i Antònia(♀)
Hipocorístics: Tonico(♂), Tono*(♂), Tonica(♀) i Tona*(♀)

Orige i significat

D'orige possiblement etrusc.

Observacions

És un nom romà antic.

En castellà

Antonio