Anfós

Anfós(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Alfons.

En castellà